Stowarzyszenie  Przyjaciół  Kultury  "PERSIINA"
   Home      2018      MOWES
Scenariusz napisany, kukiełki gotowe, aktorzy wybrani... teraz przyszedł czas na próby,
które przeprowadza trener P. Grażyny Jarkiewicz.


19.02.2018 r. W sali widowiskowej WDK Kobylanka rozpoczęły się przesłuchania i wstępna organizacja grupy teatralnej.

PROGRAM GRANTOWY
w ramach Projektu
"Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
- Subregion Sądecki"
realizowany w ramach
Osi Priorytetowej 9
Region Spójny Społecznie


Działanie  9.3
Wsparcie Ekonomii Społecznej,
Typ Projektu A(działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Prosimy o udział w SONDACH, które pomogą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

SONDA 1