Stowarzyszenie  Przyjaciół  Kultury  "PERSIINA"
   Home      2018      Fundacja PZU 2018

PROJEKT  FINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW  FUNDACJI  PZU


 


Zajęcia odbywają  się w dwóch 15-osobowych grupach, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów

dwa razy w tygodniu po jednej godzinie (łącznie 28 godz. na jedną grupę).

Dla uczestników zakupione zostały odpowiednie materiały dydaktyczne.

Na pierwszych zajęciach przeprowadzony został pomiar szybkości czytania

oraz test pamięci krótkotrwałej, które zostaną powtórzone na zakończenie zajęć w celu weryfikacji osiągnięć dzieci.

Na zajęciach ćwiczone są takie umiejętności jak: szybkie czytanie, czytanie ze zrozumieniem.  
"NA CZYTANIU SIĘ ZNAMY             I SZYBKO CZYTAMY !"

Głównym celem projektu finansowanego ze środków Fundacji PZU jest zorganizowanie warsztatów szybkiego czytania. Podczas warsztatów uczestnicy projektu poznają sposoby pozwalające kilkakrotnie zwiększyć szybkość czytania bez uszczerbku dla treści zawartej     w tekstach, dodatkowo rozwiną pamięć, myślenie           i inteligencję.
Data rozpoczęcia projektu:
Data zakończenia projektu:


2018.01.02
2018.03.31