Stowarzyszenie  Przyjaciół  Kultury  "PERSIINA"
   Home      FIO 2018
Cele szczegółowe:
Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
Wzmocnienie potencjału III sektora
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury PERSIINA pozyskało fundusze na realizację PROGRAMU FIO 2018/2019.
PROGRAM FIO 2018/2019

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


 Zapraszamy do udziału w Projekcie !

W ramach Projektu Trenerzy prowadzą warsztaty;

- florystyczne
- fotograficzne
- artystyczne
- kulinarne
- rękodzieła regionalnego
- historyczne
- interpersonalne


Grażyna Jarkiewicz - Koordynator Projektu


 

Projekt

"RAZEM AKTYWNIE !"

w obiektywie. 


W dniu 14 grudnia 2018 r. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dominikowicach,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury PERSIINA wspólnym dekorowaniem pierników, wykonywaniem ozdób choinkowych, ubieraniem choinki oraz poczęstunkiem, zakończyło działania związane z realizacją I etapu Projektu RAZEM AKTYWNIE!
W przedświątecznym spotkaniu udział wzięło ponad osiemdziesiąt osób z Kobylanki, Dominikowic
i Zagórzan, które od lipca czynnie uczestniczyły w warsztatach tematycznych
zorganizowanych w ramach Projektu RAZEM AKTYWNIE !

Organizatorzy i Trenerzy serdecznie dziękują uczestnikom zajęć i zapraszają na II część Projektu!


 
 
WIECZORNICA PATRIOTYCZNA Z OKAZJI OBCHODÓW
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCIŚWIĘTO ZIEMNIAKAWARSZTATY HISTORYCZNE - Trener Maria SzutaWARSZTATY KULINARNE - Trener Szczepan Mazur
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE - Trener Piotr Sekuła


WARSZTATY ARTYSTYCZNE - Trener Agnieszka Bylica
 
WARSZTATY INTERPERSONALNE - Trener Karolina Miarecka

 


WARSZTATY FLORYSTYCZNE - Trener Monika Skowronek


Warsztaty florystyczne to cykl spotkań podczas których w miłej i twórczej atmosferze,
można poznać zarówno najnowsze trendy we florystyce, jak i zasady pielęgnowania roślin. 

WARSZTATY REGIONALNE - Trener Halina Mazur


Zajęcia służą poznaniu regionalnej kultury, sztuki i folkloru oraz wzbudzeniu zainteresowania historią regionu
i jego tradycjami.
Spotkanie z tradycją czyli warsztaty wicia wieńca dożynkowego. Spotkania mają na celu przekazanie umiejętności wicia i zdobienia wieńca dożynkowego oraz kultywowanie tradycji dożynkowych.11 lipca w sali widowiskowej WDK Kobylanka odbyło się integracyjne spotkanie seniorów z Krakowa-Zabierzów
z seniorami Kobylanki, Zagórzan i Dominikowic będącymi uczestnikami Projektu "RAZEM AKTYWNIE!" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W spotkaniu, którego współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance uczestniczyli przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów Gminy Gorlice, sołtys wsi Kobylanka Andrzej Skowronek, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
Franciszek Rzeszutek oraz uczestnicy Projektu "RAZEM AKTYWNIE!" z Kobylanki, Domnikowic i Zagórzan.

I praktyczna część spotkania to przekazanie swojej wiedzy i umiejętności nabytej podczas warsztatów
artystycznych organizowanych w ramach Projektu "RAZEM AKTYWNIE !", grupie seniorów z Krakowa-Zabierzowa.

II część to warsztaty historyczne połączone z prezentacją terenu na którym nasi goście przebywają.Tą część spotkania - również w formie warsztatowej, przeprowadzili i uświetnili swoim występem członkowie łemkowskiego zespołu SEREŃCZA.