Stowarzyszenie  Przyjaciół  Kultury  "PERSIINA"
   Home      Aktualności i wydarzenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury "PERSIINA" działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia
(tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone dnia  05.05.2017 r. i 17.01.2018 r. )

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki §14

- zwraca się z prośbą o uregulowanie składek członkowskich do dnia 15 grudnia 2018 r.

Składki można wpłacać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub na konto Stowarzyszenia

48 8795 0005 2001 0004 8158 0001 z dopiskiem SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

Starania o utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach rozpoczęły się w 2017r., od złożenia wniosku
o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt na liście rankingowej otrzymał 1 miejsce - został bardzo wysoko oceniony i decyzją Zarządu WM
uzyskał dofinansowanie. Starania o utworzenie Dziennego domu poczyniła Parafia w Kobylance
razem ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym wsi Dominikowice
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Persiina.
W sobotę 9 lutego Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach został oficjalnie otwarty.

Gości przywitała wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Dominikowice Pani Renata Dulęba.
W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Pani Poseł na sejm Barbara Bartuś, Pani Maria Gubała-Starosta Powiatu  Gorlickiego, wójt Gminy Gorlice  Pan Jan Przybylski,  były wójt Gminy Gorlice  Pan Ryszard Guzik,
księża z parafii oraz ekonom prowincjalny Księży Misjonarzy Saletynów ks. Czesław Hałgas.
Byli obecni Radni Wsi Dominikowic i Kobylanki. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Pani Grażyna Jarkiewicz, dyrektor szkoły Podstawowej w Dominikowicach  Pani Lidia Foltyn.
Niezwykle cenna była jednak obecność samych seniorów, którzy czuli się gospodarzami tego wydarzenia.

Poświęcenia odremontowanego obiektu i modlitwę o opiekę Bożą nad uczestnikami i działalnością Domu
odmówił ksiądz proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela ks. Roman Gierek MS.
Aktu otwarcia – symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani Poseł Barbara Bartuś, Pani Starosta Maria Gubała,
Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski, ks. Proboszcz Roman Gierek i Pani prezes Stowarzyszenia Sabina Kurzawa. 
Z okazji otwarcia Dziennego Domu Pobytu goście na ręce  organizatorów złożyli życzenia oraz listy gratulacyjne.
Całość spotkania uświetnił koncert akordeonowy w wykonaniu uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Gorlicach.
 

JUŻ  TRWA!!!


Rekrutacja do Dziennego Dom Pobytu w Dominikowicach

trwa do 3 XII  2019  r.

Pobyt w Dziennym Domu  jest bezpłatny  !!


 

Uczestnicy będą aktywizowani, będą mieli dostęp do rehabilitacji.

To odciąży rodziny, które opiekują się starszą osobą.

Dzienny Dom Pobytu właśnie będzie otwarty w godzinach,

kiedy takie osoby pracują.


Będzie to miejsce, gdzie poza rożnego rodzaju zajęciami

uczestnicy będą mogli spędzić wspólnie czas, rozmawiać i integrować się.


                                                               Zapraszamy !!! 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury PERSIINA realizuje


Projekt PartnerskiProjekt „”Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze

oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice,

Parafia Rzymsko –Katolicka w Kobylance i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina"

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. do 31.12.2020r.


Cel główny projektu: Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach placówki

zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+

oraz ich opiekunów faktycznych.


Grupa docelowa projektu: 20 osób niesamodzielnych w wieku 60+ w jednej edycji.


Działania w ramach projektu: realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

aktywizacyjno – usprawniających, wspomagających przez 8 godzin dziennie,

od poniedziałku do piątku. Zapewnienie dowozu Uczestników, specjalistycznego wsparcia oraz wyżywienia

w trakcie pobytu.


Udział w projekcie jest bezpłatny.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA


Regulamin


Formularz rekrutacyjny


Zaświadczenie lekarskie


Oświadczenie o hospitalizacji


Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

                                                                      Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ 


Dodatkowe informacje dotyczace realizacji Projektu "RAZEM AKTYWNIE !" w zakładce: FIO 2018


 Informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury PERSIINA pozyskało fundusze
na realizację PROGRAMU FIO 2018/2019.

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne.
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora

Więcej informacji w zakładce: FIO 2018WALNE ZEBRANIE


Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury "PERSIINA"

zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek)

o godz. 18.00 w WDK Kobylanka. 

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury PERSIINA
do udziału
w XXIV GMINNYCH PREZENTACJACH PALM PISANEK I STOŁÓW WIELKANOCNYCH,
które odbędą się 25 marca br. w sali WDK Kobylanka. 
 W dniach 16 i 17 marca w sali widowiskowej WDK Kobylanka
odbyły się WARSZTATY WIELKANOCNE.


W ramach zajęć uczestnicy pod okiem trenerów
P. Haliny Kowalskiej, Bogusławy Dynda oraz Haliny Mazur
przygotowali metoda tradycyjną świąteczne pisanki
oraz wykonywali palmy wielkanocne.          


 


Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" bierze udział w Projekcie - działaniach
wspierających rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej,
rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.


(więcej w zakładce: Projekty Realizowane: MOWES)


 

W styczniu 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
rusza z projektem skierowanym do dzieci i młodzie
ży
a
finansowanym ze środków PZU
pn. "NA CZYTANIU SIĘ ZNAMY I SZYBKO CZYTAMY !"Głównym celem projektu finansowanego ze środków Fundacji PZU
jest zorganizowanie warsztatów szybkiego czytania.
Podczas warsztatów uczestnicy projektu poznają sposoby pozwalające kilkakrotnie zwiększyć szybkość czytania bez uszczerbku dla treści zawartej w tekstach, dodatkowo rozwiną pamięć,
myślenie i inteligencję.

 (więcej w zakładce: Projekty Realizowane: PZU)

2018
 
17 września 2017 r. w Kobylance, odbyła się realizacja Projektu "ŚWIĘTO ULICY-Śladem Lokalnych Artystów" przygotowanego przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA", Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance

oraz wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia.

Celem Projektu było zaangażowanie lokalnej społeczności w działalność kulturalną i artystyczną wsi Kobylanka.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Potrafisz Polsko !

Więcej w zakładce: Projekty zrealizowane POTRAFISZ POLSKO !


 

T E L E G R A M   !


03.09.2017 r.

Z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych w dniu dzisiejszym

ŚWIĘTO ULICY

odbędzie się 17 września br.
 Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury z projektem "ŚWIĘTO ULICY - Śladem Lokalnych Artystów" znalazło się na 23 miejscu

w Programie Potrafisz Polsko tym samym otrzymało dofinansowanie  na realizację artystycznej imprezy plenerowej,

która odbędzie się 3 września w Kobylance. Więcej o Koncercie:     

GALERIA ZDJĘĆ                     

          
27.04.2017 r.

 KOMUNIKAT

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

członków Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury "PERSIINA",

które odbędzie się 5 maja o godz.17.00 w budynku WDK Kobylanka.


Proponowany porządek obrad:

- otwarcie zebrania

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania  

- odczytanie nowych zapisów,poprawek i zmian w statucie Stowarzyszenia

- przedstawienie sprawozdania finansowo- merytorycznego za rok 2016

- powołanie Komisji Skrutacyjnej

- wybór Zarządu Stowarzyszeni, głosowanie

- wybór niezależnego członka stowarzyszenia upoważnionego do zawierania umów z Zarządem

- podjęcie uchwały w sprawie nowych zapisów w statucie

- sprawy różne, wolne wnioski

- zakończenie zebrania
 
W pierwszym tygodniu kwietnia w sali widowiskowej WDK w Kobylance, zakończyły się zajęcia TBC dla młodzieży
oraz ćwiczenia wzmacniające dla dorosłych.

Zajęcia prowadziła P. Agata Patyra a finansowane były ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury "PERSIINA".III PARADA KOLĘDNICZA W KOBYLANCE ODWOŁANA

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓWBarwny Orszak Trzech Króli już za nami. Zapraszamy do galerii zdjęć 2017  2017 r.
01.10.2016 r. Wycieczka nad Morskie Oko i Czarny Staw.

Pogoda nas rozpieszcza... kolejny udany wyjazd w góry przy wyśmienitej pogodzie !

25.06.2016 r.  "NOC ŚWIĘTOJAŃSKA" w Kasztelu w Szymbarku

W sobotę 25 czerwca w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku odbyło się widowisko plenerowe

 "NOC ŚWIĘTOJAŃSKA", którego pomysłodawcą i współorganizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" z Kobylanki.

 
16.04.2016 r. Wycieczka na Polanę Chochołowską.

W sobotę 16 kwietnia Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" zorganizowało wyjazd do Doliny Chochołowskiej i Zakopanego.
Relacji fotograficznej z wycieczki szukajcie w zakładce: GALERIA ZDJĘĆ 2016 oraz na facebooku.
 
 
20.03.2016 r. XXII GMINNE PREZENTACJE PALM, PISANEK I STOŁÓW WIELKANOCNYCH

 

W minioną niedzielę, 20 marca odbyły się w Kobylance XXII Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych. Na zaproszenie Ośrodka Kultury Gminy Gorlice przybyło i zaprezentowało się 50 wystawców.

Sala OKGG Kobylanka wypełniła się pięknymi ozdobami i dekoracjami świątecznymi. Barwne, kuszące wzrokiem stoły były miejscem prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół Gminy Gorlice, przedszkoli, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Filie Ośrodka Kultury oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance oraz Gorlicach.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem Korowodu z palmami, który udał się do Kościoła Parafialnego w Kobylance. Tam też odprawiono Mszę Świętą, po czym w budynku OKGG KObylanka rozpoczął się Program Wielkanocny, przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w KObylance.

Goście dopisali, wszyscy byli pod wrażeniem bogato zastawionych stołów i tego, co najważniejsze pisanek, wypieków i ozdób świątecznych. Każdy został dosecniony za wysiłek włożony w przygotowania świątecznych stołów. Organizator imprezy Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, ufundował nagrody pieniężne dla wszystkich grup, które wystawiły swoje prezentacje.

- See more at: http://halogorlice.info/powiat/item/1344-xxii-prezentacje-palm-pisanek-i-stolow-wielkanocnych#sthash.hljIWBj3.dpuf

W minioną niedzielę, 20 marca odbyły się w Kobylance XXII Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych. Na zaproszenie Ośrodka Kultury Gminy Gorlice przybyło i zaprezentowało się 50 wystawców.

Sala OKGG Kobylanka wypełniła się pięknymi ozdobami i dekoracjami świątecznymi. Barwne, kuszące wzrokiem stoły były miejscem prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół Gminy Gorlice, przedszkoli, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Filie Ośrodka Kultury oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance oraz Gorlicach.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem Korowodu z palmami, który udał się do Kościoła Parafialnego w Kobylance. Tam też odprawiono Mszę Świętą, po czym w budynku OKGG KObylanka rozpoczął się Program Wielkanocny, przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w KObylance.

Goście dopisali, wszyscy byli pod wrażeniem bogato zastawionych stołów i tego, co najważniejsze pisanek, wypieków i ozdób świątecznych. Każdy został dosecniony za wysiłek włożony w przygotowania świątecznych stołów. Organizator imprezy Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, ufundował nagrody pieniężne dla wszystkich grup, które wystawiły swoje prezentacje.

- See more at: http://halogorlice.info/powiat/item/1344-xxii-prezentacje-palm-pisanek-i-stolow-wielkanocnych#sthash.hljIWBj3.dpuf

W minioną niedzielę, 20 marca odbyły się w Kobylance XXII Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych. Na zaproszenie Ośrodka Kultury Gminy Gorlice przybyło i zaprezentowało się 50 wystawców.

Sala OKGG Kobylanka wypełniła się pięknymi ozdobami i dekoracjami świątecznymi. Barwne, kuszące wzrokiem stoły były miejscem prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół Gminy Gorlice, przedszkoli, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Filie Ośrodka Kultury oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance oraz Gorlicach.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem Korowodu z palmami, który udał się do Kościoła Parafialnego w Kobylance. Tam też odprawiono Mszę Świętą, po czym w budynku OKGG KObylanka rozpoczął się Program Wielkanocny, przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w KObylance.

Goście dopisali, wszyscy byli pod wrażeniem bogato zastawionych stołów i tego, co najważniejsze pisanek, wypieków i ozdób świątecznych. Każdy został dosecniony za wysiłek włożony w przygotowania świątecznych stołów. Organizator imprezy Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, ufundował nagrody pieniężne dla wszystkich grup, które wystawiły swoje prezentacje.

- See more at: http://halogorlice.info/powiat/item/1344-xxii-prezentacje-palm-pisanek-i-stolow-wielkanocnych#sthash.hljIWBj3.dpuf
 

W minioną niedzielę, 20 marca odbyły się w Kobylance XXII Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych. Na zaproszenie Ośrodka Kultury Gminy Gorlice przybyło i zaprezentowało się 50 wystawców.

Sala OKGG Kobylanka wypełniła się pięknymi ozdobami i dekoracjami świątecznymi. Barwne, kuszące wzrokiem stoły były miejscem prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół Gminy Gorlice, przedszkoli, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Filie Ośrodka Kultury oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance oraz Gorlicach.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem Korowodu z palmami, który udał się do Kościoła Parafialnego w Kobylance. Tam też odprawiono Mszę Świętą, po czym w budynku OKGG KObylanka rozpoczął się Program Wielkanocny, przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w KObylance.

Goście dopisali, wszyscy byli pod wrażeniem bogato zastawionych stołów i tego, co najważniejsze pisanek, wypieków i ozdób świątecznych. Każdy został dosecniony za wysiłek włożony w przygotowania świątecznych stołów. Organizator imprezy Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, ufundował nagrody pieniężne dla wszystkich grup, które wystawiły swoje prezentacje.

- See more at: http://halogorlice.info/powiat/item/1344-xxii-prezentacje-palm-pisanek-i-stolow-wielkanocnych#sthash.hljIWBj3.dpuf

 
W minioną niedzielę, 20 marca odbyły się w Kobylance XXII Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych.
Na zaproszenie Ośrodka Kultury Gminy Gorlice przybyło i zaprezentowało się ponad 50 wystawców.
 
Sala WDK Kobylanka wypełniła się pięknymi ozdobami i dekoracjami świątecznymi.
Barwne, kuszące wzrokiem stoły były miejscem prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół Gminy Gorlice,
przedszkoli, Kół Gospodyń Wiejskich,
Stowarzyszeń, Filii Ośrodka Kultury
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance oraz Gorlicach.
 
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem Korowodu z palmami, który udał się do Kościoła Parafialnego w Kobylance.
Tam też odprawiono Mszę Świętą, po czym w budynku OKGG Kobylanka rozpoczął się Program Wielkanocny,
przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w Kobylance
oraz scholę działającą przy Parafii Kobylanka.
 
Goście dopisali, wszyscy byli pod wrażeniem bogato zastawionych stołów i tego, co najważniejsze pisanek,
wypieków i ozdób świątecznych.
Każdy został doceniony za wysiłek włożony w przygotowania świątecznych stołów. 
Organizator imprezy - Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, ufundował nagrody pieniężne dla wszystkich grup,
które wystawiły swoje prezentacje.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tekst: haloGORLICE.info


 01.03.2016 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
w okresie od 2016-03-01 do 2017-06-30 będzie realizowało  projekt

„Akademia kobiet aktywnych społecznie !”

Zadanie finansowane jest przez


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu FIO 2016


Celem projektu jest aktywizacja kobiet zamieszkałych na terenie gminy Gorlice
do podejmowania nowych wyzwań oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności
przyczyniające się do czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym.
W przedsięwzięciu weźmie udział co najmniej 50 mieszkanek gminy Gorlice w wieku 20 – 50 lat.
Poprzez uczestnictwo w cyklu różnorodnych warsztatów, spotkań i sesji wyjazdowych liderki
będą zachęcane metodami coachingowymi i moderującymi do wykorzystywania własnego potencjału,
energii, pomysłów i aktywności do zdobywania nowej wiedzy praktycznej, która w efekcie przyczyni się
do rzeczowych działań w sferze obywatelskiej.
W trakcie warsztatów uczestniczki projektu pochodzące z różnych miejscowości
będą przygotowywały własne autorskie projekty – akcje tematyczne,
które w przyszłości będą realizowane we współdziałaniu ze wspólnotą lokalną.
Na działania w ramach Akcji Tematycznych zostanie przyznane dofinansowanie.
Zostanie również wydana publikacja zawierającą praktyczne porady
dotyczące kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalające
na aktywne uczestnictwo kobiet
w życiu publicznym.
Przedstawione zostaną również Akcje Tematyczne realizowane w trakcie projektu.
Chcemy w ten sposób zwiększyć aktywności obywatelską mieszkańców gminy Gorlice,
poprzez zaangażowanie ich w inicjatywy lokalne organizowane przez uczestniczki projektu
i wspólne rozwiązywanie problemów społecznych.
Zadanie projektowe  przyczyni się również do wzmocnienia potencjału
Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury "PERSIINA", dzięki nowym działaniom
i formom wsparcia wykształci umiejętności organizatorów,
które będzie potem można wykorzystać w kolejnych projektach.
Mamy nadzieję, iż dzięki projektowi zwiększy się aktywność kobiet
oraz ich wiedza i świadomość w zakresie łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy
w sferze działań obywatelskich i partycypacji.
Dzięki temu nie tylko nabędą lub poszerzą wiedzę i praktyczne umiejętności
z zakresu funkcjonowania i możliwości własnego rozwoju,
ale przede wszystkim nauczą się skutecznego działania
oraz projektowania i realizowania  własnych inicjatyw lokalnych.31.01.2016 r.

Późnym popołudniem w Kobylance przy prawie wiosennej aurze odbyła się II PARADA KOLĘDNICZA
kończąca okres kolędowania.
W Paradzie udział wzięły zespoły kolędnicze działające przy Zespole Folklorystycznym "BESKIDY" z Dominikowic,
Zespole Szkół i Ośrodku Kultury Filia w Kobylance, Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka, Zespole Ludowym "POLANIE"
i KGW Kobylanka oraz zespół kolędniczy Starych Dobrych Przyjaciół z Kobylanki, Dominikowic i Szymbarku. 
Podczas II Parady Kolędniczej, Radni Gminy Gorlice P. Agnieszka Kosiba - Szkiluk, P. Kazimierz Szydłowski
oraz sołtys wsi Kobylanka P. Andrzej Skowronek wręczyli nagrody w konkursie na Najładniejszą Świąteczną Zewnętrzną Iluminacje Świetlną na terenie wsi Kobylanka.

Fundatorami nagród oraz poczęstunku byli:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gorlice - Agnieszka Kosiba -Szkiluk, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury - Kazimierz Szydłowski, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, Sołtys Wsi Kobylanka, Zakład Fryzjerski "ASMERA"z Kobylanki, FH Szurek HITPOL P.Bożeny Szurek z Kobylanki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" z Kobylanki.


 

Organizatorami Konkursu oraz II PARADY KOLĘDNICZEJ w Kobylance byli:
 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance
Parafia Rzymskokatolicka w Kobylance
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance

Prowadzenie imprezy: Karolina Miarecka

Więcej: zakładka GALERIA ZDJĘĆ

Znalezione obrazy dla zapytania gazeta gorlicka logo17.01.2016 r.

V Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek za nami!.
Tego roku publiczność dopisała i sala widowiskowa WDK Kobylanka wypełniła się po brzegi.
Ze sceny popłynęły kolędy i pastorałki w wykonaniu najmłodszych z Samorządowego Przedszkola w Kobylance
i Dominikowicach, młodzieży z Zespołu Szkół w Dominikowicach i Kobylance, Scholi SALETTINA z Kobylanki,
Zespołu Folklorystycznego "BESKIDY" z Dominikowic, Zespołu Ludowego "POLANIE" z Kobylanki,
Zespołu Śpiewaków "KOBYLANIE" z Stoważyszenia Kobiet Wsi Kobylanka, Chóru Parafialnego ARKA z Kobylanki.
Gwiazdą dzisiejszego koncertu był zespół muzyczny MATULA z Krakowa a całość poprowadziła Karolina Miarecka.Organizatorami V Charytatywnego Koncertu Kolęd i Pastorałek byli:
Parafia Rzymskokatolicka w Kobylance,
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" z Kobylanki.Film
:
06.01.2016 r.

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego III Orszak Trzech Króli wyruszył także w Dominikowicach,

udając się w kierunku Kobylanki.

O godzinie 14.30 z kaplicy w Dominikowicach uformował się orszak z wiernymi na czele z proboszczem

parafii pw.Św.Jana Chrzciciela w Kobylance, ks. Romanem Gierkiem MS. 

Mieszkańcy Dominikowic i Kobylanki, dorośli, dzieci i młodzież ubrani w barwne stroje monarchów, aniołów, pasterzy

i diabełków kierowalisię ulicami parafii, by dotrzeć do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance.

Radosny orszak prowadzili członkowie Orkiestry Detej OSP Dominikowice z Romanem Korbiczem na czele.

Po drodze orszak napotkał na swej drodze polskich świętych:

św. Faustynę i brata Alberta Chmielowskiego. Pod koniec szlaku Trzech Króli byliśmy świadkami historycznej sceny chrztu księcia

Mieszka I oraz jego spotkania z żoną Dobrawą.  

Orszak Trzech Króli zakończył się w kościele pw.Św. Jana Chrzciciela rozstrzygnięciem konkursu na najładniejsze przebranie obrazujące Świętych polskich. Najmłodsi przebrali się za m.in. za św. Wojciecha, królową Jadwigę, Maksymiliana Kolbego.

Po nagrodzeniu dzieci rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.

W przygotowanie Orszaku Trzech Króli zaangażowali się Parafia Rzymskokatolicka, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina"

oraz Ośrodek Kultury Gminny Gorlice Filia w Kobylance. Nad bezpieczeństwem czuwała policja i druhowie z OSP z Kobylanki

i Dominikowic.

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego Orszak Trzech Króli wyruszył także w Dominikowicach, udając się w kierunku Kobylanki.

O godzinie 14.30 z kaplicy w Dominikowicach uformował się orszak z wiernymi na czele z proboszczem parafii pw.Św.Jana Chrzciciela w Kobylance, ks. Romanem Gierkiem. 

Mieszkańcy Dominikowic i Kobylanki, dorośli, dzieci i młodzież ubrani w barwne stroje monarchów, aniołów, pasterzy i diabełków kierowali się ulicami parafii, by dotrzeć do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. Radosny orszak prowadzili członkowie Orkiestry Detej OSP Dominikowice z Romanem Korbiczem na czele. Po drodze orszak napotkał na swej drodze polskich świętych: św. Faustynę i brata Alberta Chmielowskiego. Pod koniec szlaku Trzech Króli byliśmy świadkami historycznej sceny chrztu księcia Mieszka I oraz jego spotkania z żoną Dobrawą.  

Orszak Trzech Króli zakończył się w kościele pw.Św. Jana Chrzciciela rozstrzygnięciem konkursu na najładniejsze przebranie obrazujące Świętych polskich. Najmłodsi przebrali się za m.in. za św. Wojciecha, królowa Jadwigę, Maksymiliana Kolbego. Po nagrodzeniu dzieci rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.

W przygotowanie Orszaku Trzech Króli zaangażowali się parafianie, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina" oraz Ośrodek Kultury Gminny Gorlice Filia w Kobylance. Nad bezpieczeństwem czuwała policja i druhowie z OSP z Kobylanki i Dominikowic.

- See more at: http://halogorlice.info/powiat/item/1004-orszak-trzech-kroli-w-dominikowicach-i-kobylance#sthash.zeGHBn41.dpuf6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego Orszak Trzech Króli wyruszył także w Dominikowicach, udając się w kierunku Kobylanki.

O godzinie 14.30 z kaplicy w Dominikowicach uformował się orszak z wiernymi na czele z proboszczem parafii pw.Św.Jana Chrzciciela w Kobylance, ks. Romanem Gierkiem. 

Mieszkańcy Dominikowic i Kobylanki, dorośli, dzieci i młodzież ubrani w barwne stroje monarchów, aniołów, pasterzy i diabełków kierowali się ulicami parafii, by dotrzeć do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. Radosny orszak prowadzili członkowie Orkiestry Detej OSP Dominikowice z Romanem Korbiczem na czele. Po drodze orszak napotkał na swej drodze polskich świętych: św. Faustynę i brata Alberta Chmielowskiego. Pod koniec szlaku Trzech Króli byliśmy świadkami historycznej sceny chrztu księcia Mieszka I oraz jego spotkania z żoną Dobrawą.  

Orszak Trzech Króli zakończył się w kościele pw.Św. Jana Chrzciciela rozstrzygnięciem konkursu na najładniejsze przebranie obrazujące Świętych polskich. Najmłodsi przebrali się za m.in. za św. Wojciecha, królowa Jadwigę, Maksymiliana Kolbego. Po nagrodzeniu dzieci rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.

W przygotowanie Orszaku Trzech Króli zaangażowali się parafianie, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina" oraz Ośrodek Kultury Gminny Gorlice Filia w Kobylance. Nad bezpieczeństwem czuwała policja i druhowie z OSP z Kobylanki i Dominikowic.

- See more at: http://halogorlice.info/powiat/item/1004-orszak-trzech-kroli-w-dominikowicach-i-kobylance#sthash.zeGHBn41.dpuf


 
Kobylanka 01.01.2016 r.

Parafia p.w.św. Jana Chrzciciela w Kobylance, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance zapraszają do udziału w ORSZAKU TRZECH KRÓLI.
 
 

 
Kobylanka 24.12.2015 r.

Sołtys wsi Kobylanka, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice     
Filia w Kobylance zapraszają do udziału w konkursie na Najładniejszą Świąteczną Iluminację Świetlną  na terenie wsi Kobylanka.


UWAGA! Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony :
www.okggkobylanka.pl i wypełnioną dostarczyć do sołtysa wsi Kobylanka
lub OKGG filia w Kobylance do 5 stycznia 2016 r.

 

Kobylanka 19.09.2015 r.

III PLENEROWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Niepełnosprawni są wśród nas i choć staramy się okazywać im wsparcie w codziennych trudnościach, to tak naprawdę,
my powinniśmy się uczyć od nich radości z życia. Uśmiech na twarzy za każde miłe słowo i autentyczna szczerość,
to właśnie dają nam niepełnosprawni.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina" wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice filia w Kobylance już po raz trzeci
zorganizowało Plenerowe Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych. Odbyło się ono 29 września w Kobylance
i mimo niesprzyjającej pogody, wszystko się udało. Uczestnikami imprezy integracyjnej byli podopieczni
z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kobylance oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach.

Najpierw niepełnosprawni wraz z opiekunami wzięli udział we Mszy Świętej w Sanktuarium w Kobylance.
Potem z racji pogody, spotkanie odbyło się na sali Wiejskiego Domu Kultury w Kobylance. Pierwszym punktem programu,
który oczarował wszystkich zebranych, był występ teatralny WTZ. Sztuka zebrała burzę oklasków.
Gdy na scenie w najlepsze trwał występ, na zewnątrz budynku pani Marta Wal zadbała o dobry smak grillowanej kiełbaski,
którą następnie posilili się wszyscy uczestnicy spotkania. Następnie na podopiecznych z ośrodków z Kobylanki i Dominikowic
czekały atrakcje w postaci konkurencji sportowych. Duch rywalizacji udzielił się startującym w konkurencjach,
jak i kibicom, głośno im dopingującym. Znalazła się także okazja do wspólnego tańca, bo taniec to najlepsza, sprawdzona terapia.

Finał imprezy stanowiło wręczenie wszystkim uczestnikom drobnych upominków, ufundowanych przez dyrektora
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Franciszka Rzeszutka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA".
Nikt nie ma wątpliwości, że za rok dojdzie do kolejnego spotkania, które niesie takie pozytywne przesłanie.
Niepełnosprawni są wśród nas i choć staramy się okazywać im wsparcie w codziennych trudnościach, to tak naprawdę, my powinniśmy się uczyć od nich radości z życia. Uśmiech na twarzy za każde miłe słowo i autentyczna szczerość, to właśnie dają nam niepełnosprawni.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Persiina" wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice filia w Kobylance już po raz trzeci zorganizowało Plenerowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych. Odbyło się ono 29 września w Kobylance i mimo niesprzyjającej pogody, wszystko się udało. Uczestnikami imprezy integracyjnej byli podopieczni z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kobylance oraz Warsztatów Terapi Zajęciowej w Dominikowicach.

Najpierw niepełnosprawni wraz z opiekunami wzięli udział we Mszy Świętej w Sanktuarium w Kobylance. Potem z racji pogody, spotkanie odbyło się na sali Wiejskiego Domu Kultury w Kobylance. Pierwszym punktem programu, który oczarował wszystkich zebranych, był występ teatralny WTZ. Sztuka zebrała burzę oklasków. Gdy na scenie w najlepsze trwał występ, na zewnątrz budynku pani Marta Wal zadbała o dobry smak grillowanej kiełbaski, którą następnie posilili się wszyscy uczestnicy spotkania. Następnie na podpiecznych z ośrodków z Kobylanki i Dominikowic czekały atrakcje w postaci konkurencji sportowych. Duch rywalizacji udzielił się startującym w konkurencjach, jak i kibiocom, głosno im dopingującym. Znalazła się także okazja do współego tańca, bo taniec to najlepsza, sprawdzona terapia.

Finał imprezy stanowiło wręczenie wszystkim uczestnikom drobnych upominków, ufundowanych przez dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Franciszka Rzeszutka. Nikt nie ma wątpliwości, że za rok dojdzie do kolejnego spotkania, które niesie takie pozytywne przesłanie.

- See more at: http://www.halogorlice.info/powiat/item/676-uczmy-sie-od-niepelnosprawnych-radosci-z-zycia#sthash.z2NvMZx9.dpuf


 
Szymbark 16.08.2015 r. "ZBIORY KULTURY" W RAMACH AKCJI LATO W GORLICACH


ZBIORY KULTURY - gra terenowa przeprowadzona  na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. Prof. R. Reinfussa
i Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku”,  zakończona inscenizacją Dożynek.W dniu 16 sierpnia uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, Ośrodków Kultury Gminy Gorlice wzięli udział
w wolontariacie wakacyjnym na rzecz wydarzenia „Zbiory kultury", które odbyło się w Skansenie i Kasztelu
w Szymbarku w ramach programu DIY. Tryb warunkowy, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.
Dzieci i młodzież wzięła udział w warsztatach edukacyjnych połączonych z poznawaniem zwyczajów, tradycji
Pogórzan i Łemków. Autor projektu „Zbiory Kultury", wychowawca Iwona Górska, przedstawiła uczestnikom
scenariusz gry oraz miejsca poszczególnych zadań, w których odbywała się np. nauka kroków tanecznych
i przyśpiewek, wykonywanie ozdób ze słomy, układanie bukietów zielnych czy wyrób masła.
Uczestnicy Hufca pomagali rozdawać mapy i materiały potrzebne do gry oraz informowali zainteresowanych
o przebiegu wydarzenia. Następnie młodzież mogła obejrzeć inscenizację tradycyjnych dożynek ziemiańskich
pt. „Żniwny wianek" przygotowaną przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
- oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa oraz Kasztel w Szymbarku, zagraną przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru „BESKIDY", Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Persiina”
oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Niezwykle ciekawe wydarzenie kulturalne w ramach Akcji Lato było świetną okazją dla uczestników
do nabycia nowych doświadczeń oraz aktywnego uczestniczenia w animowaniu społeczności lokalnej.
Wcześniejsze warsztaty etnodizajnu, inspirowane tradycyjnym ludowym wzornictwem i technikami rękodzielniczymi
w połączeniu z wydarzeniem „Zbiory Kultury" było dla młodzieży ciekawą lekcją poznania elementów  kultury ludowej.
 
12.07.2015 r. Kobylanka. Druga część akcji "Ciasto dla Karolka"


 
 

12 lipca od rana do wczesnego popołudnia w czterech miejscowościach miała miejsce druga część akcji

"Ciasto dla Karolka". Z niepotwierdzonych informacji dowiadujemy się, że akcja znów przyniosła skutek.

12 lipca od rana do wczesnego popołudnia zbierano datki na rzecz Chorego Karolka Tumidajewicza.
Datki zbierane były w czterech parafiach: w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance,
Parafii pw. św. Anny w Bieczu,
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Bobowej
oraz w Gorlicach w Parafii pw. św. Jadwigi Królowej.
Organizatorzy akcji po raz kolejny są ogromnie wdzięczni za serce okazane choremu Karolkowi.
Znów ciasta przekazywane w dowód wdzięczności rozeszły się bardzo szybko.
W Kobylance zastąpiono je pysznymi owocami dostarczonymi przez P. Adama Szurka.
 
Przypominamy jednocześnie, że cały czas można wpłacać pieniądze na konto fundacji
koniecznie z dopiskiem:
darowizna celowa zgodna z celami statutowymi Fundacji - pomoc dla Karolka Tumidajewicza.

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z domu " 38-321 Moszczenica 78


Konto bankowe: Bank PEKAO.S.A. - 52 1240 5110 1111 0010 4583 6155

  Kobylanka 05.07.2015 r. Uroczyste sadzenie lipy w Kobylance

 Kobylanka 23.06.2015 r. "CIASTO DLA KAROLKA".

Bardzo miło nam poinformować, że pomysł na sprzedaż niedzielnego ciasta wysunięty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" a zrealizowany ogromnym nakładem sił Gazety Gorlickiej i wolontariuszy odniósł wielki sukces !

Zebrano: 22 501,08zł , 105 euro, 30 dolarów amerykańskich i 5 funtów.


Kobylanka 19.06.2015 r.


Miłego oglądania !


 

Gorlice 12.06.2015 r.

O widowisku w Gazecie Gorlickiej...


 Gorlice 09.06.2015 r.

O widowisku w Gazecie Gorlickiej...
 
ZAPRASZAMY DO SZYMBARKU !!! 
Gorlice 02.06.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"W Gazecie Gorlickiej o naszym widowisku.
(Dodatek do Gazety Krakowskiej)


 

Kobylanka 28.05.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"Jedna z ostatnich już prób Zespołu Folklorystycznego "POLANIE"
w terenie.
.. wszystko musi wyglądać bardzo realnie :)
 
 
 
Szymbark 25.05.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"Dziś na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku odbyło się spotkanie organizacyjne zespołów, organizacji i osób prywatnych biorących udział w plenerowym widowisku "Rozbite Życie".


 Kobylanka 16.05.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"

... na próbie Zespołu Folklorystycznego "POLANIE".
Gdy jedni ćwiczą - drudzy muszą zadbać o szczegóły...
      W siedzibie Stowarzyszenia również drzwi się nie zamykają...
      przymiarki, przymiareczki :)
 

     


 
Gorlice 12.05.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"W Gazecie Gorlickiej (dodatek do Gazety Krakowskiej)
o naszym widowisku.
 

Kobylanka 07.05.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"Z wizytą na próbie Koła Gospodyń Wiejskich
i Zespołu Ludowego "POLANIE" w Kobylance.
... czas wprowadzić pomysły w życie.
 


Gorlice 03.05.2015 r.


"AEROPIKNIK"
Promocja książki pt." 670 LAT Kobylanki" na stoisku LGD Beskid Gorlicki podczas gorlickiego aeropikniku.
Dominikowice 28.04.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"


"Burza Mózgów"- wspólne spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury "PERSIINA", Zespołu Folklorystycznego "BESKIDY" i Łemkowskiego Zespołu Folkowego "SERENCZA".  

Kobylanka 23.04.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"

   Pierwsze krawieckie przeróbki.
 
Kobylanka 23.04.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"

   Pierwsze krawieckie przeróbki.
 
Szymbark 17.04.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"


   Wstępne organizacyjne rozmowy z kierownikiem Skansenu
   w Szymbarku Leszkiem Brzozowskim .


          Miejsce gdzie odbywać się będzie widowisko - wizja lokalna
.        Spotkanie organizacyjne członków Stowarzyszenia Przyjaciół   Kultury " PERSIINA" - rozwiązujemy napotkane problemy.Dominikowice / Kobylanka 07.04.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"
W ramach realizacji zadania Małopolskiego Programu Obchodów "100-lecia I wojny światowej" przydzielono wykonawcom zadania do wykonania oraz rozpoczęto próby do widowiska plenerowego pt."ROZBITE ŻYCIE".

    Zespół Folklorystyczny "BESKIDY" z Dominikowic podczas prób.
Spotkanie organizacyjne przedstawicieli Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance, Koła Gospodyń Wiejskich
w Kobylance oraz Zespołu Ludowego POLANIE z Kobylanki - przydział obowiązków.Kobylanka 01.04.2015 r.

Małopolskie Obchody
"100 - lecia I wojny światowej"

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
"PERSIINA" w Kobylance będzie miało swój wkład w Małopolskie Obchody "100-lecia I wojny światowej" w postaci widowiska tematycznego pt. "ROZBITE ŻYCIE".
Dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorlicach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Folkloru "BESKIDY"
z Dominikowic, Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Stowarzyszeniem Promocji Twórczości Łemkowskiej "SERENCZA", Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury "POLANIE" z Kobylanki, Grupą Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice filia w Kobylance oraz osobami prywatnymi, udało się nam wypracować zarys projektu, który został pozytywnie rozpatrzony przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.


 

Lata 1914-1918, to okres trudnych chwil dla niepodległej Polski. Ludzie musieli zmagać się z wieloma problemami, ale również starać się prowadzić normalne życie… Codzienne zmagania kobiet i mężczyzn z prowadzeniem domu, cierpienie, rozpacz i tęsknota za niepodległą ojczyzną, potajemne czytanie literatury polskiej i ciągły strach przed najeźdźcą, a także walka o miłość - to tylko kilka  elementów, które pragniemy zaprezentować podczas widowiska tematycznego pt."ROZBITE ŻYCIE". Skansen Wsi Pogórzańskiej, Kasztel w Szymbarku po 100 latach ożywają i stają się wojenną wioską. Całość wydarzenia opatrzona będzie realnym, codziennym życiem mieszkańców borykających się z wojną, literacką próbą walki o niepodległość, a nawet miłości,
którą zniszczyła wojna...

 
Kobylanka 30.03.2015 r.

"Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych "


 
 


20.03.2015 r. Kobylanka
.


Warsztaty Wielkanocne
20 marca w WDK Kobylanka odbyła się druga część Warsztatów Wielkanocnych, których organizatorem byli: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance.Tym razem na sali widowiskowej gościliśmy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Dominikowic,
wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  z Kobylanki oraz uczniów z Zespołu Szkół w Kobylance.
Podczas spotkania uczestnicy zdobywali umiejętności wicia palm, zdobienia jajek, robienia kwiatów z bibuły oraz szkliwienia
i malowania wyrobów z gliny.
 
Warsztaty przeprowadziły Panie: Krystyna Belczyk, Halina Kowalska, Maria Ludwin, Zuzanna Grądalska i Bernadetta Bochenek
.
   


  


           

Kobylanka 14.03.2015 r.

Warsztaty Wielkanocne

W sali wiejskiego budynku w Kobylance odbyły się Warsztaty Wielkanocne zorganizowane przez OKGG filia Kobylanka                 i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Persiina”.
W warsztatach wzięło udział 40 osób, które pod fachowym okiem członkiń Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury „Persiina”
p. Haliny Kowalskiej i p. Marii Ludwin oraz instruktora OKGG filia Kobylanka Grażyny Jarkiewicz zdobywało umiejętności zdobienia pisanek metodą tradycyjną-gorącym woskiem, pisanek  stylizowanych - roztopionymi kredkami woskowymi, cekinami, bibułą.
Uczestnicy warsztatów uczyli się robienia kwiatów z bibuły, baranków wielkanocnych
oraz wykonywania ozdób wielkanocnych metodą quilingu.
  Kobylanka 01.02.2015 r.

I PARADA KOLĘDNICZA


Dzięki dobrej współpracy i wspólnej inicjatywie OKGG Filia Kobylance, Stowarzyszeniu Przyjaciół Kultury "PERSIINA" i Parafii Rzymskokatolickiej w Kobylance, okres kolędowania w Kobylance zakończył się w nowatorski sposób.
O godz. 17.00 mieszkańcy i grupy kolędnicze zebrali się przy Zespole Szkół w Kobylance, skąd barwnym korowodem ze śpiewem kolęd, w blasku księżyca
i zimnych ogni udali się na miejsce wspólnego spotkania przy Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance.
Uczestnicy Parady po krótkich prezentacjach przeszli do ogniska i stoisk grillowych na kiełbasę i gorącą herbatę.
W I PARADZIE KOLĘDNICZEJ
udział wzięły grupy kolędnicze:
 
- Starzy Dobrzy Przyjaciele z Kobylanki
- OKGG Filia Kobylanka
- Zespół Szkół w Kobylance
- Schola SALETTINA  z Parafii Kobylanka
- Postulanci z Postulatu Dominikowice
- Zespół Folklorystyczny BESKIDY z Dominikowic

Kobylanka 08.01.2015 r.

III Charytatywny Koncert
Kolęd i Pastorałek
W niedzielę 18 stycznia 2015 r. o godz. 15.00
w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela
w Kobylance odbył się
III Charytatywny Koncert Kolęd
i Pastorałek.

Podczas koncertu zebrane zostały wolne datki dla rodzin z Kobylanki i Dominikowic które zmagają się z ciężkimi chorobami.


W Koncercie wystąpili:

- dzieci z Samorządowego Przedszkola w Kobylance

  i Dominikowicach

- wokaliści z Zespołu Szkół w Kobylance

- Chór Parafialny ARKA działający przy Parafii Kobylanka

- Schola SALETTINA z Parafii Kobylanka

- Orkiestra dęta OSP Dominikowice

- Zespół Ludowy POLANIE z Kobylanki

- Zespół Folklorystyczny BESKIDY z Dominikowic

- Zespół Śpiewaczy KOBYLANIE działający przy Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka

 
Koncert poprowadziła Karolina Miarecka

Organizator:
Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Jana Chrzciciela
w Kobylance,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia Kobylanka.


Kobylanka 06.01.2015 r.

II ORSZAK TRZECH KRÓLI
O godzinie 14.30 barwny Orszak Trzech Króli zebrany przy kaplicy w Dominikowicach wyruszył do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance.

Wszystkich zebranych przywitał ks. proboszcz Roman Gierek MS po czym barwny korowód śpiewając kolędy przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Dominikowice - prowadzony przez Gwiazdę Betlejemską i Trzech Króli, wyruszył w drogę aby powitać Św. Rodzinę.

Organizator: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Jana Chrzciciela w Kobylance, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia Kobylanka.Kobylanka 10.12.2014 r.

Św. Mikołaj już jedzie...

Zaproszony przez OKGG filia w Kobylance, Parafię Kobylanka
oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
w Kobylance Św. Mikołaj zagościł w Kobylance nieco dłużej.

6 grudnia o godz. 10 00 Św. Mikołaj spotkał się w sali widowiskowej WDK Kobylanka  z wszystkimi małymi
i dużymi dziećmi.

8 grudnia Mikołaja odwiedziły dzieci kl.I - III z Zespołu Szkół
w Kobylance oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola
z Kobylanki.

9 grudnia to spotkania z wychowankami Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kobylanki i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dominikowic.Wszystkie spotkania poprzedził teatrzyk
pt. "Spotkanie ze św. Mikołajem" przygotowany przez
P. Grażynę Jarkiewicz.
Aranżacją muzyczną całego widowiska zajął się Bogdan Malesza.

O zainteresowaniu jakie towarzyszyło spotkaniu świadczy fakt, że tylko podczas pierwszego spotkania Mikołaj milusińskim rozdał
ponad 200 paczek z prezentami.

Kobylanka 21.10.2014 r.


Promocja książki pt."670 Lat Kobylanki"
Podczas zebrania wiejskiego w sali widowiskowej
WDK Kobylanka odbyła się sprzedaż książki
 
pt. "670 LAT KOBYLANKI".
Książka napisana została przez Marię Głowacką - Grądalską
  a wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"    w Kobylance.
Kobylanka 17.09.2014 r.

II PLENEROWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W środę na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,
odbyło się II Plenerowe Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych.
W spotkaniu, które poprzedziła uroczysta Msza Święta
a którego organizatorem byli: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice filia w Kobylance,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance oraz Państwo Marta
i Jan Wal z Dominikowic, udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dominikowic,
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
z Kobylanki i Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego z Szymbarku.

Głównymi sponsorami imprezy byli:
Sklep Spożywczo -Przemysłowy Delikatesy "EUREKA"
P. Marta Wal z Dominikowic,
Producent Mięs Mielonych "ANGELA" z Męciny Wielkiej,
Cukiernia "RaFi" - Rafał Wal z Dominikowic
oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.

Zagórzany 17.04.2014 r.Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" w Kobylance
wzięły udział w XX Gminnych Prezentacjach Palm Pisanek i Stołów Wielkanocnych,
które odbyły się w Zespole Szkół w Zagórzanach.

    

  


Kobylanka 07.04.2014 r.

Warsztaty Wielkanocne

W sali widowiskowej WDK Kobylanka odbyły się warsztaty tradycyjnego polskiego malowania jajek
według historycznych wzorów woskiem na gorąco
i współczesnych - stylizowanych,
wykonywania palm wielkanocnych, których organizatorem
był OKGG Filia w Kobylance
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
w Kobylance.

W dwudniowych warsztatach, które prowadziły p. Krystyna Belczyk, Halina Kowalska i Bogusława Dynda udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Kobylance, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Kobylance,
dorośli oraz młodzież uczęszczająca do Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance.
Uczestnicy spotkań nie tylko poznali tajniki wykonywania palm wielkanocnych i malowania jaj ale także praktycznie mogli doskonalić swój kunszt i warsztat pracy, co przyczynia się do rozwijania ich zainteresowań oraz kształtowania potrzeb kultywowania tradycji regionalnych.
 

Kobylanka 06.03.2014 r.

Warsztaty Haftu Richelieu
OKGG Filia w Kobylance zaprasza wszystkich chętnych
w każdy czwartek na warsztaty haftu richelieu.
Warsztaty prowadzi P. Halina Kowalska (Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA") w godzinach od 13.00 do 15.00.


 
Kobylanka 06.01.2014 r.

Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli.
Po raz pierwszy w Kobylance!
 
Od kilku lat 6 stycznia w wielu miastach Polski organizowany jest Orszak Trzech Króli.
Jest to impreza rodzinna, będąca  naturalnym przedłużeniem
i teologicznym dopełnieniem Uroczystości Bożego Narodzenia.
Miło nam poinformować Państwa, że w 6 stycznia 2014 roku największe jasełka Europy -
jak często jest określany Orszak Trzech Króli -
po raz pierwszy odbyły się w Kobylance.
Głównym organizatorem imprezy była
Parafia Rzymskokatolicka w Kobylance,
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
w Kobylance.
 
 
 Po zakończeniu Orszaku Trzech Króli w Sanktuarium
Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance,
rozpoczął się II Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek
z którego dochód przeznaczony został dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Kobylanki.


Kobylanka 10.09.2013 r.

I PLENEROWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na ołtarzu polowym przy Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, odbyło się I Plenerowe Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem byli
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
w Kobylance, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia
w Kobylance,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kobylance, Szkolne Koło CARITAS i Parafia Rzymskokatolicka w Kobylance.
W spotkaniu którego termin ze względów pogodowych
był kilkakrotnie przekładany, udział wzięli uczestnicy:
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gorlic, Lipinek, Dominikowic, Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego CARITAS  z Gorlic,
Domów Pomocy Społecznej z Gorlic i Klimkówki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
z Kobylanki.
Dzięki przychylności sponsorów oraz pomocy wolontariuszy, organizatorzy spotkania zapewnili uczestnikom wiele niezapomnianych atrakcji.

 
  


Dominikowice 01.09.2013 r.

Finał Gry Terenowej
"WSPÓLNYM KROKIEM-SWOIM OKIEM"

Rodzinne Grillowanie na Łysuli

1 września pomimo mało sprzyjającej pogody na Łysuli
w Dominikowicach odbyło się zakończenie
Rodzinnej Gry Terenowej „Wspólnym Okiem – Swoim Krokiem”, której organizatorami byli:
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „PERSIINA” w Kobylance, Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki
oraz Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance.

W grze, która rozpoczęła się 16 lipca br. udział wzięło 10
rodzin
z terenu Gminy Gorlice, Gorlic,
Krygu oraz Rzeszowa.
W zadaniach oraz pytaniach jakie organizatorzy postawili rodzinom, każdy z uczestników bez względu
na wiek, znalazł coś dla siebie a swoją pomysłowość
i kreatywnoś
potwierdzano zdjęciami, które wysyłano do Organizatora.
Najwięcej emocji wzbudził Konkurs Fotograficzny zatytułowany „WAKACJE Z RODZINĄ”.
Spośród 50 fotografii komisja w składzie: Andrzej Bara - artysta fotografik, Janusz Jaśkowiec - artysta fotografik,
Stanisław Kaszyk - Prezes Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki, Grażyna Jarkiewicz – inst. OKGG
wytypowała i nagrodziła  4 prace których sponsorem był LGD Beskid Gorlicki.


 
Kobylanka 09.09.2012 r.

Piknik Rodzinny
"670 LAT KOBYLANKI"


 
Kobylanka 24.06.2012 r.

JUBILEUSZ 670-LECIA LOKACJI
WSI KOBYLANKA
W Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego
w Kobylance odbyła się uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 670-lecia
lokacji wsi Kobylanka,
którą koncelebrował ks. Proboszcz Jan Potoplak MS.
Po mszy przedstawiciele seniorów w osobach:
Maria Szurek, Maria Malinowska, Zofia Szurek, Leokadia Buś - sołtys wsi oraz Mieczysław Pabis dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej
upamiętniającej tę rocznicę.
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej to kolejny punkt obchodów 670-lecia Kobylanki zainicjowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" oraz Komitet Obchodów 670-Lecia Wsi Kobylanka.
 
Kobylanka 01.06.2012 r.

WERNISAŻ PRAC MALARSKICH
artystów z Kobylanki
W Wiejskim Domu Kultury w Kobylance, przy współpracy OKGG Filia Kobylanka, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" oraz Stowarzyszenia Ziemi Kobylańsko - Dominikowickiej,
zorganizowana została wystawa malarska rodzimych artystów zatytułowana "MALARSTWO ARTYSTYCZNE
Z KOBYLANKI".
Licznie zebrana publiczność mogła zapoznać się
z pracami sześciu artystów: Tomasza Tajaka, Bożeny Graciano, Leokadii Radwańskiej - Dybaś, Bogusławy Wietecha, Pawła Skowronka oraz nieżyjącego już Władysława Piszczeka.
 
Kobylanka 27.05.2012 r.

Wystawa Fotograficzna


 

Organizując w murach otaczających Sanktuarium
Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance wystawę fotograficzną ukazującą dawną wieś Kobylanka,
OKGG Filia w Kobylance oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA" rozpoczęli cykl imprez towarzyszących 670 Leciu powstania wsi Kobylanka.
 


 
Kobylanka 25-27.05.2012 r.

Wystawa Fotograficzna
"JAN PAWEŁ II APOSTOŁ POKOJU"
 

W sali widowiskowej WDK Kobylanka, zorganizowana została wystawa fotograficzna prac Baik Nam Sika (Korea Płd.) upamiętniająca
śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wystawę zatytułowaną "JAN PAWEŁ II APOSTOŁ POKOJU" przygotował
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice Filia w Kobylance
i Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "PERSIINA"
z Kobylanki .


 
Kobylanka 08.01.2012 r.

I CHARYTATYWNY
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

W Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance odbył,
się charytatywny koncert kolęd i pastorałek na rzecz Krystiana Hyziaka.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Chór Parafialny "ARKA", Zespół Folklorystyczny "POLANIE", Zespół Regionalny "BESKIDY", Samorządowe Przedszkole z Kobylanki oraz Dominikowic, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka, Zespół Szkół w Kobylance, Zespół Szkół w Dominikowicach, Schola "SALETTINA". Ośrodek Kultury Gminy Gorlice reprezentowali : Kamila Łasak, Jolanta Mitoraj, Karolina Skwira, Aneta Ptak, Bartosz Kozień.
Organizatorami Koncertu byli:

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Kobylance,
OKGG Filia Kobylanka oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
"PERSIINA" w Kobylance.